Vilo Emma

Liikkeen ja kehonhallinnan merkitys inspiroi minua etsimään jokaiselle henkilökohtaisesti sopivaa tapaa liikkua ja käyttää kehoa, jotta se ”toimisi” tilanteen, tavoitteen ja tarpeen mukaan. Täten asiakkaaseen paneutuminen yksilönä ja tärkeänä haasteena luo pohjan työskentelylleni. Pilates antaa minulle avaimet ohjata tähän päämäärään. Pilates merkitsee minulle kaiken liikkumisen ja olemisen taustalla olevaa. Se on läsnä joka tilanteessa ja tulee esiin yllättävissäkin paikoissa.

Erityisen kiinnostunut olen työskentelystä pilateslaitteilla lattiapilateksen ohessa. Yhdistämällä tarkkuus ja laatu, saadaan kenelle tahansa elämäntilanteesta tai lajista riippumatta tehokas ja hyödyllinen treeni aikaiseksi. Myös herkempi, rauhallisempi ja ”aistikkaampi” työskentely on täysin mahdollista. Yhdistelenkin mielelläni eri treenitapoja ennalta arvaamattomalla tavalla, jotta päästään omien mukavuusalueiden ulkopuolelle. Laitteet antavat myös hienon mahdollisuuden kuntoutukseen.

Ohjaan pääasiassa yksilö – ja pienryhmätunteja. Olen saanut koulutukseni Somatic Center Finladissa ja syventänyt osaamistani kansainvälisillä kursseilla niin Englannissa kuin Yhdysvalloissakin.